Areal- og transportplaner

Trondheim kommune, fysisk planlegging, areal og transportplaner

Utvikling av byen vår skjer gjennom overordnede strategier for byutvikling, gjennom areal- og transportplanlegging og gjennom mer avgrensede reguleringsplaner.

Arealbruk:

Under denne overskriften er det samlet informasjon om planer og saker som skal behandles etter plan- og bygningsloven.

Utarbeide plan:

Under denne overskriften finnes informasjon som kan være aktuell for de som skal utarbeide arealplaner og for de som ønsker å medvirke i planprosesser etter plan- og bygningsloven. Under punktet veiledninger er det samlet forskjellig veiledningsmateriell knyttet til arealplanlegging/fysisk planlegging.

Søk etter reguleringsplaner 

7planer Areal- og transportplaner