Avfall

Informasjon om avfall, farlig avfall, gjenvinning, kompostering, kildesortering og tømming av søppel i Trondheim kommune.

Husholdningsavfall

kommunal bolig Avfall