Barn og familie

Illustrasjon barn og familie

Alle barn får tilbud om oppfølging i helsestasjonsprogrammet fra fødsel til fylte 20 år. Dersom familien møter ekstra utfordringer eller har spørsmål om barns utvikling, oppvekst og oppdragelse, kan det være aktuelt å benytte våre barne- og familietjenester. Les mer om hvilke tjenester vi tilbyr.

 

1barnogskole Barn og familie