Skole- og barnehagekalender

Planleggingsdager i SFO legges på skolefrie dager. Dagene kan variere fra skole til skole - ta kontakt med skolen/SFO.

Barnehagenes ferie kan variere fra barnehage til barnehage. Ta kontakt med barnehagen. 

1barnogskole Skole