Barnehage

Aktuelt

 

Fra 01.01.2018 blir det endringer i enheter på Nardo og Byåsen.

Nardo barnehager avvikles. Nordslettveien barnehage blir en egen enhet.  

Nardosletta barnehager blir fra 01.01.2018 bestående av Vestlia barnehage og Jotunheimen barnehage.

Nissekollen barnehager opprettes fra 01.01.2018. Nissekollen barnehager blir bestående av Blomsterbyen barnehage og Nardo barnehage (ligger ved Nardo skole).

Valset og Kystadåsen barnehager: Fra 01.01.2018 vil Valset og Kystadåsen barnehage opphøre som enhet. Ny enhet vil hete Nyborg og Valset barnehager og bestå av Nyborg barnehage og Valset barnehage.

Ugla barnehager opprettes fra 01.01.2018. Ugla barnehager blir bestående av Myra barnehage og Kystadåsen barnehage.

 

 

Nytt tilbud til samiske barn

1.august 2017 åpner Trondheim kommune en samisk barnehageavdeling på Ferista friluftsbarnehage.
Hvis du ønsker plass på den samiske avdelingen, skriv det i merknadsfeltet til barnehagesøknaden.

 

Meldeboka

Meldeboka er en digital tjeneste for kommunikasjon mellom skoler, SFO, barnehager og foresatte i Trondheim kommune.

 

 

1barnogskole Barnehage