Bygging

Bygging

 

Nye åpningstider i Bytorget fra 1. desember

Kl 10.00 - 14.00 (mandag - onsdag og fredag)
Kl 08.00 - 15.30 (torsdag)

Ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Byggesakskontoret arrangerte to informasjonsmøter i oktober. Presentasjonene fra møtet finner du her.
 

Manglende dokumenter i postlista

Vi har dessverre avdekket noen avvik når det gjelder overføring av dokumenter fra vårt saksbehandlingssystem (eByggesak) til kommunens digitale arkiv. Dette innebærer at postlista for Plan og Bygg kan mangle enkelte dokumenter. Vi jobber nå med å rette feilen.

Hvis du har spørsmål om inngående eller utgående dokumenter i konkrete byggesaker så er det fint om du tar kontakt med oss på: 
byggesak.postmottak@trondheim.kommune.no eller 72 54 25 00.


Velg seriøs arbeidskraft - tettpå:Trondheim

Hvordan sikre deg at du benytter seriøse håndverkere i hjemmet ditt?


Digital post fra byggesak

For at du skal få raskere svar fra Byggesakskontoret så sender vi nå ut alle brev og vedtak digitalt.

kommunal bolig Bygging