Bygningsrådet

Bygningsrådssmøtene avholdes ca. hver andre uke kl. 9.00, før formannskapsmøtene.

Saksdokumenter

 

Protokoll

  •  Protokoll fra møtene legges på Innsyn når de er godkjent.

ikon Bygningsrådet