Kontaktinfo
Telefon
72544760
Adresse
Sorgenfriveien 17
Epost
tolketjenesten.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Tolketjenesten formidler og utfører tolke- og oversettelsestjenester på ca. 50 språk til alle enheter i Trondheim kommune. Vi har ikke kapasitet til å levere tolke- og oversettelsestjenester til enheter utenfor Trondheim kommune eller til privatpersoner generelt.

Bestilling av tolking og oversetting kan gjøres på telefon 72 54 47 60.

Telefonen er åpen:

    • kl. 08.00–11.30 og 12.30–15.00 på mandag, onsdag, torsdag og fredag
    • kl. 08.00–13.00 på tirsdag

 Bestilling av tolking og oversetting kan også gjøres på e-post.

Tolketjenesten er den kommunale tolke- og oversettelsestjenesten i Trondheim. Tolketjenesten bidrar til at andre enheter overholder sin lovpålagte informasjons- og veiledningsplikt overfor minoritetsspråklige innbyggere, jfr. Forvaltningsloven §11, §16, §17 samt eventuelle særlover.

 

E-post ved generelle henvendelser: tolketjenesten.postmottak@trondheim.kommune.no

 

Tolketjenesten