Restskatt

Hvis skatteoppgjøret viser at du har betalt mindre i forskudd enn utlignet skatt, må du betale restskatt året etter det aktuelle skatteåret.

Restskatten forfaller til betaling i to like store terminer. Er restskatten under kr 1000 forfaller alt i én termin.

Restskatt som inklusive rentetillegget utgjør under kr 100, bortskrives og kreves ikke innbetalt. Innbetalingsblanketter med KID-nummer blir tilsendt etter skatteoppgjøret.

  • Restskatt til Trondheim kommune betales til kontonummer 6345 0616011
  • Restskatt til Klæbu kommune betales til kontonummer 6345 0616623

Du kan selv generere KID-nummer på www.skatteetaten.no.

Ingen betalingsavtale på restskatt

Restskatten skal betales ved forfall. Unntaksvis vil en avtale kunne innvilges dersom det foreligger skriftlig søknad til kemneren i Trondheimsregionen med dokumentasjon over økonomiske forhold. Se ellers under eget punkt om betalingsavtale.

Restskatt som ikke betales til forfall

Hvis du ikke betaler restskatten til forfall, vil kemneren i Trondheimsregionen kreve inn (tvangsinnfordre) det skyldige beløpet. Tvangsinnfordring kan innebære pant (utleggsforretning) i eiendeler eller trekk (utleggstrekk) i lønn eller trygd.

Mer om betalingsproblemer.

6naring Kemner