Etablering av ny næring

Trøndelag er en av Norges mest fruktbare regioner for nyskaping og tilbyr et stort gründer- og inkubatormiljø med god etablererkunnskap, velvilje til informasjon om og veiledning i de ulike aspekter ved etablering av egen virksomhet.

Har du en idé som med litt hjelp kan bli til en spennende virksomhet? Da er Trondheimsregionen en god plass å være. Her er vi flinke til å ta vare på våre idéhavere og bidra til at de gode idéene blir god butikk. Vi har egne utdanningsløp i entreprenørskap og forretningsutvikling eller egne kurs for idéhavere som ikke ønsker å sette seg på skolebenken. Tema: Alt fra forretningsplaner og hvordan du velger selskapsform, til hvordan du beskytter din idé.

Du har mulighet til å søke deg inn i et inkubatormiljø eller en næringshage dersom du ønsker det. Her får du god tilgang på kompetanse og ressurser som kan hjelpe deg videre med å utvikle virksomheten.

Trondheim kommune gir ikke etablererstøtte, men støtter økonomisk opp om fellestiltak som rådgiving og kurs ved etablerersenteret Leiv Eiriksson Nyskaping AS i Trondheim, noe som gründere kan benytte seg av.

6naring Etablering av ny næring