Rådmannens budsjettforslag

Rådmann Morten Wolden har lagt fram forslag til handlings- og økonomiplan for neste fireårsperiode, i tillegg til budsjettforslag for 2018.

Nyheter og kunngjøringer