Ingrid Haug Olsen ved kommunens Ressurssenter for demens fikk denne uka demensprisen 2017. Det er Nasjonalforeningen for folkehelsen i Sør-Trøndelag som deler ut prisen.

I begrunnelsen skriver de blant annet: "Årets prisvinner er en inspirerende veileder med stor faglig kompetanse, og hun har en egen evne til å spille andre god. Hun er en frontfigur i Trondheim kommune i forhold til demens og pårørendearbeid."
"Årets prisvinner jobber systematisk for å få til gode og verdige tilbud for alle og er flink til å finne de riktige tiltakene til riktig tid."
Les mer om arbeidet på hjemmesiden til Ressurssenteret for demens
Ingrid flankert av tidligere prisvinnere: Sigrid Botne Sando (t.v.) og Ellen-Sofie Opdahl Mo (hø).
Bildetekst: Ingrid Haug Olsen flankert av tidligere prisvinnere: Sigrid Botne Sando (t.v.) og Ellen-Sofie Opdahl Mo (hø). 

Nyheter og kunngjøringer