Trondheim kommune reparerer i disse dager tappelukene i Theisendammen, og derfor må dammen tømmes. Lukene fungerer dårlig og kravene til nedtapping i en beredskapssituasjon er ikke oppfylt.

Vi ber turgåere og andre om å vise hensyn og rette seg etter anvisninger fra personalet som arbeider ved dammen. Noen steder kan det være løs mudderbunn, og ferdsel i nedtappede områder frarådes.

Nedtappingen er en belastning for dyrelivet i området, spesielt bever. Vi ber om at alle tar hensyn, og at aktiviteter som kan føre til ekstra stress for dyrelivet unngås. Det er ikke fisk i Theisendammen, men det vil bli satt ut fisk når arbeidet er ferdig.

Arbeidet er beregnet å ta tre til fire uker.

Hvis du har behov for mer informasjon, kan du kontakte Trondheim kommune, Kommunalteknikk, på tlf. 979 96 224 eller e-post:  kommunalteknikk.postmottak@trondheim.kommune.no.

Nyheter og kunngjøringer