Næringsutvikling

Trondheim er landets mest attraktive studieby og har landets viktigste teknologimiljøer. Ny teknologi er et viktig utgangspunkt for kommersiell nyskaping. Posisjonen som teknologisk tyngdepunkt gir et konkurransefortrinn i forhold til å tilrettelegge for bærekraftig utvikling og framtidig verdiskaping. I tillegg har byen sterke humanistiske og samfunnsvitenskapelige kompetansemiljøer som kommer bysamfunnet til gode. I samarbeid med kompetansemiljøene, næringslivet og nabokommunene vil Trondheim kommune legge til rette for en bærekraftig utvikling av byen og regionen. Dette arbeidet er organisert i Trondheimsregionen gjennom strategisk næringsplan.

6naring Næringsutvikling