Trondheim bosatte i 2016 i alt 740 flyktninger og familiegjenforente. Av disse var 123 enslige mindreårige, det største antallet noensinne.

Det høye antallet nye trondhjemmere byr på store utfordringer med å integrere alle i lokalssamfunnet og i arbeidslivet. Alle gode krefter må settes inn for at vi skal få dette til. Ikke minst stiller det store krav til hver enkelt av oss, til frivillige organisasjoner, utdanningsinstitusjonene og næringslivet.    

Heldigvis er det mange som ønsker å gjøre sitt til at byens nye innbyggere tas godt imot og inkluderes i lokalsamfunnet. 

Nederst på denne siden finner du oversikter og tips som kan hjelpe deg på vei hvis du vil bidra i dette viktige arbeidet.

Oversikt over kommunens arbeid med flyktninger finner du i kolonnen til høyre.

Bosetting av flyktninger

De som bosettes i kommunen har fått oppholdstillatelse og kommer fra asylmottak rundt i landet eller som overføringsflyktninger direkte fra utlandet, ofte fra flyktningleire. Dessuten er det noen som  gjenforenes med familiemedlemmer som allerede har bodd her en tid (familiegjenforente).

I 2016 kom det 89 overføringsflyktninger til Trondheim, plukket ut av UDI i samarbeid med FN, mens 419 ble bosatt fra asylmottak. I tillegg var det 109 som ble gjenforent med familie. 

Trondheim kommune hadde vedtak om å ta imot inntil 160 enslige mindreårige i 2016, men etter nedjustert behov i løpet av året endte tallet på 123.

I 2015 fikk 44 enslige mindreårige sitt nye hjem i Trondheim, også det et rekordhøyt antall. 

Enslige mindreårige

Enslige mindreårige er barn og unge under 18 år, som er kommet til Norge uten voksen følgeperson og som ikke har slektninger her. I 2016 var 77 prosent av enslige mindreårige som ble bosatt i Trondheim i alderen 16-18 år, mens 23 prosent var under 16 år.

Mange enslige mindreårige bor i institusjon eller bofellesskap, men det er også et stort behov for husverter og fosterforeldre

Asylsøkere i Trondheim

Trondheim mottakssenter er det eneste asylmottaket i Trondheim. Det er et ordinært asylmottak som staten ved UDI har ansvar for, og som drives av Hero Norge AS. Mottaket er desentralisert, men ligger i hovedsak på Sandmoen, og har plass til 325 asylsøkere.

Flyktninger og asylsøkere i Trondheim