Formannskapet

Det er møte i formannskapet hver uke, fortrinnsvis på tirsdager kl 09.00 i formannskapssalen på Rådhuset.  Dato og tidspunkter. 

Saksdokumenter

  • Møtedokumenter til formannskapets møte 31.10.17 er publisert på innsyn.
  • Forslagshefte 19.12.2017

Valgstyremøte

  • Alle dokumenter fra valgstyrets møter finnes nå på innsyn

Felles formannskapsmøte Klæbu - Trondheim

Formannskapets onsdagsmøter

Formannskapet har avsatt tid onsdag formiddager til uformelle møter med organisasjoner og andre som ønsker å møte formannskapet. Det fattes ikke besluttninger i disse møtene. Noen av disse møtene brukes også til generalforsamlinger, eiermøter o.lign. De fleste av disse møtene holdes i formannskapssalen i rådhuset kl 0900-1100.

Neste onsdagsmøte holdes etter jul.

Forfall - retningslinjer for forfall til politiske møter

Habilitet - sjekkliste/veileder

ikon Formannskapet