Formannskapet

Det er møte i formannskapet hver uke, fortrinnsvis på tirsdager kl 09.00 i formannskapssalen på Rådhuset.  Dato og tidspunkter. 

Saksdokumenter.

Valgstyremøte

  • Alle dokumenter fra valgstyrets møter finnes nå på innsyn

Formannskapets onsdagsmøter

Formannskapet har avsatt tid onsdag formiddager til uformelle møter med organisasjoner og andre som ønsker å møte formannskapet. Det fattes ikke besluttninger i disse møtene. Noen av disse møtene brukes også til generalforsamlinger, eiermøter o.lign. De fleste av disse møtene holdes i formannskapssalen i rådhuset kl 0900-1100.

Onsdag 10. januar:
Kl 0900-1100 Orientering om byutredninga v/rådmannen og hans folk

Onsdag 17. januar
Kl 0900-1000 Orientering om Universitetskommune 3.0 v/rådmannen
Kl 1000-1100 Orientering om City 3.0 v/rådmannen

Onsdag 24. januar
Kl 0900-1000 Orientering om tusenårsjubileet i 2030
Kl 1000-1100 Arbeidet med søknaden om europeisk kulturby.

Onsdag 31. januar
Besøk på Kunsthallen.

Felles formannskapsmøte Klæbu - Trondheim

 

 

Forfall - retningslinjer for forfall til politiske møter

Habilitet - sjekkliste/veileder

ikon Formannskapet