Formannskapet

Det er møte i formannskapet hver uke, fortrinnsvis på tirsdager kl 09.00 i formannskapssalen på Rådhuset. 
Dato og tidspunkter. 

Saksdokumenter

 

Valgstyremøte

  • Alle dokumenter fra valgstyrets møter finnes nå på innsyn

Felles formannskapsmøte Klæbu - Trondheim

Formannskapets onsdagsmøter

Formannskapet har avsatt tid onsdag formiddager til uformelle møter med organisasjoner og andre som ønsker å møte formannskapet. Det fattes ikke besluttninger i disse møtene. Noen av disse møtene brukes også til generalforsamlinger, eiermøter ol. De fleste av disse møtene holdes i rådhuset kl 0900-1100.
Onsdag 24. mai holdes det generalforsamlinger i fire av kommunens heleide aksjeselskaper.

 

 
Forfall - retningslinjer for forfall til politiske møter
Habilitet - sjekkliste/veileder

 

ikon Formannskapet