Forurensning

Trondheim kommuner arbeider på mange områder for å redusere forurensing og forebygge negative konsekvensene for mennesker og miljø.

NB! Om du oppdager akutt forurensning, må du varsle brannvesenet på 110.

Se lenkene til ulike tema om forurensning lenger ned på siden.

5miljo Forurensning