Jordbruk og skogbruk

Nytt system for søknad om produksjonstilskudd fra 2017.

Søknadsfrist: 15.oktober (søknadsskjema åpner 1.oktober)

Les mer om søknadsomgangen her.

Søknadsfristen for RMP i Sør-Trøndelag er satt til 15.oktober.  

Les mer om ordningen her

Veiledningsvideoer til kartløsningen ligger her

 

Kontordager på Skjetlein: 

  • onsdager Anne Sissel Ness, mobil 91 67 28 88 eller

              Hege M. Askerød, mobil  94 83 98 80.

  • fredager Geir Ivar Sandrød mobil 48 15 73 13.

Ta gjerne kontakt for å gjøre en avtale om møte!

 

 

 

6naring Jordbruk og skogbruk