Klima og energi

Nidelven med gamle pakkhusTrondheim kommune jobber aktivt for å redusere utslipp av klimagasser i egen virksomhet og i byen for øvrig. Klimautfordringen gjør at vi må tenke nytt rundt ting vi tar for gitt i hverdagen. Dette dreier seg om alt fra transport til oppvarming av hus og næringsbygg.

 

5miljo Klima og energi