Kontaktinfo

Telefon, sentralbord: 72 54 00 00

Kontaktinfo til kommunale enheter, ledelse og politikere: Se bunnmeny, eller bruk søkefelt.

Kontaktinfo til ansatte: Bruk søkefeltet

Web: Chat, Facebook, Twitter eller Meld inn feil til Trondheim bydrift.

Epost: tk.postmottak@trondheim.kommune.no

Brevpost:
Trondheim kommune 
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim. 

Ikke oppgi sensitive personopplysninger når du kontakter Trondheim kommune.

Fakturaadresse: 
Trondheim kommune
Fakturamottak 
TK org.kode:XXXXXX Finn rett kode her * (koden til den enheten som har mottatt vare/tjeneste).
Postboks 2399 Torgarden
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Publikumsmottak i Bytorget, Erling Skakkes gate 14.
Rådhuset, Munkegata 1.

Organisasjonsnummer: 942110464, se regnskapsteknisk forklaring
LEI-kode: 5967007LIEEXZXGFMW72 (www.glei.no)

Vakttelefoner (utenom kontortid):

Barnevernvakta: 02800

Legevakt: 116117

Vakttelefon, kommunale bygg: 73 53 78 17

Vakttelefon, vann og avløp: 72 54 64 49

Vakttelefon, veg: 175

Kontaktinfo