Legevakta er et døgnåpent legetilbud for innbyggerne i Trondheim ved nylig oppstått sykdom eller skade som oppfattes så alvorlig at det ikke kan vente til fastlegen din har åpent.

Adresse: Prinsesse Kristinas gate 3, 7030 Trondheim

Vi er her for deg, men i de fleste tilfeller er det fastlegen du bør oppsøke først.  

Fastlegen er den som kjenner deg best, og derfor den som har de beste forutsetningene til å gi deg en helhetlig og god behandling.

Hvis du er usikker og ønsker råd om din tilstand, ring oss på legevaktstelefonen 116117.

Du må ringe 116117 før du oppsøker Legevakta. Du vil da få et oppmøtetidspunkt utfra hvor alvorlig henvendelsen er.

Hvis det er behov for øyeblikkelig hjelp, skal du fortsatt ringe 113.

legevakta

Etter klokken 15.30 hverdager og hele døgnet helg og høytid betjener Legevakta i Trondheim også kommunene Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal.

Medisinske spørsmål som blir sendt per mail vil ikke bli besvart, ta kontakt med Legevakta på telefon 116117. 

Du kan bruke telefonnummer 73 96 95 80 hvis du befinner deg i en annen kommune eller utenlands.

Legevakta