Her kan du gi tilbakemeldinger og melde i fra hvis du opplever feil eller mangler ved våre tekniske tjenester.

Akutte henvendelser - ring hvis det haster

Telefon veg, vann og avløp (i kontortid): 72 54 63 50

Vakttelefon etter kl.15.30: Vann og avløp: 72 54 64 49 Veg: 175

Husk: Vi legger også ut meldinger om vannlekkasjer og vannavstengninger på servicevarsling.no 

Her finner du råd om hva du skal gjøre hvis vannet er brunt eller skal stenges

Vann og avløp

Her kan du sende tips og henvendelse om feil på vann og avløp:

Gå til side for innmelding av feil på vei, vann og avløp

Gå til skjema for innmelding av feil på vannmåler

NB! Vi legger også ut meldinger om vannlekkasjer og vannavstengninger på servicevarsling.no .

Her finner du mer informasjon om varsel ved brunt eller stengt vann.

Veg

Gå til side for innmelding av feil på veg, vann og avløp

Gatebelysning

Gå til skjema for innmelding av feil på gatelys

Parker, friarealer og markaområder

Tips oss om kommunale parker, friarealer, turstier og markaområder.

Gå til skjema for henvendelser om parker, friarealer og markaområder (Driftshenvendelse)

Trær og busker

Gjelder henvendelsen beskjæring av trær eller vegetasjon på offentlig grunn kan du sende inn din søknad via eget trehenvendelsesskjema

Aktiviteter i marka

Ønsker du å gi beskjed om ditt arrangement eller har spørsmål rundt aktiviteter i markaområdene kan du kontakte oss her.

Nyheter og kunngjøringer