Organisasjonen

Gode tjenester gjennom dialog, åpenhet og tillit

Kompetent - åpen - modig

er kommunens overordnete verdier. Gode, tilgjengelige tjenester for innbyggerne og et godt arbeidsmiljø for de ansatte skapes blant annet gjennom faglig utviklingsarbeid.

Kunnskapsbyen - miljøbyen - velferdsbyen

Trondheim kommune skal legge til rette for en forsterket positiv utvikling for å skape en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Kommunen samhandler med byens innbyggere og samarbeidspartnere på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.  

Store utfordringer

Fram mot 2020 skal byen formes som en spennende, utviklende, sunn og trygg by. Den skal være åpen og inkluderende, og velferd og livskvalitet skal omfatte alle innbyggerne. Dette framgår av kommunens overordnete plan for samfunnsutviklingen: Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020

orgkart

Organisasjonen