Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Trondheim kommune samler inn og bruker informasjon om brukere av kommunens nettsted og digitale publikumstjenester.

Ansvar

Behandlingsansvarlig: Trondheim kommune
Databehandler: Trondheim kommune og systemleverandører

Trondheim kommune er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres via nettstedet www.trondheim.kommune.no, og tilhørende digitale publikumstjenester.

Databehandleravtaler mellom Trondheim kommune og leverandørene regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Avtalene skal ivareta personopplysningsloven og sikre at praksis for behandling av personopplysninger er i tråd med Datatilsynets anbefalinger.

Webanalyse

Trondheim kommune benytter analyseverktøyene Google Analytics og Siteimprove for å samle inn opplysninger om besøkende på trondheim.kommune.no. Formålet er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre kvaliteten på nettstedet og i de digitale tjenestene våre.

Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er: Hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene anonymiseres, slik at vi ikke kan spore opplysningene tilbake til en enkelt bruker. Teknikkene som benyttes er IP-anonymisering i Google Analytics (fjerner de tre siste sifrene i IP-adressen) og IP-maskering i Siteimprove (fjerner hele IP-adressen).

Sikkert nettsted

Trondheim kommune benytter HTTPS for å sikre våre nettløsninger mot hacking. HTTPS gjør at kommunikasjonen skjer sikkert mellom nettleseren i din datamaskin/mobile enhet og serveren som driver nettstedet.

Elektroniske skjema og digitale tjenester

Når du fyller ut skjema som sendes elektronisk vil dine personopplysninger (for eksempel, navn eller telefonummer) bli registrert av Trondheim kommune. Informasjonen som blir sendt inn vil bli behandlet som fortrolig, så sant du ikke har gitt samtykke til noe annet.  

Opplysningene vil være tilgjengelig for saksbehandlende enhet i Trondheim kommune så lenge saken pågår. Når saken er avsluttet vil den kun være tilgjengelig i kommunens sentrale arkiv.

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som www.trondheim.kommune.no. Trondheim kommune bruker ikke cookies til å generere statistikk (ut over webanalyse-formål, se over). Vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Følgende cookies benyttes på www.trondheim.kommune.no:

  • SESSIONID: Eksempel på verdi: qk7e3m1qhqblaohrba4p69l5. Denne cookien brukes for at vår publiseringsløsning (Flyt CMS) skal fungere. Cookien fjernes fra datamaskinen når du lukker nettleseren

E-post til Trondheim kommune

Vi lagrer opplysninger om deg når du sender oss e-post direkte. E-posthenvendelsen mottas av vårt postmottak som tar stilling til om den skal journalføres eller ikke. Dersom den skal det, overføres den til vårt arkivsystem. Dersom den ikke skal journalføres, sendes den videre til vår veiledningstjeneste slik at de kan ta kontakt med deg.

Vi gjør deg oppmerksom på følgende:

  • Henvendelser du sender direkte via e-post, sendes ikke kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Nyhetsbrev

Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar e-post fra oss når vi legger ut nyheter eller annen informasjon på Trondheim kommune.no. For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må du registrere navn og e-postadresse. Disse opplysningene lagres i en egen database.

Opplysningene om deg brukes bare til å sende deg nyhetsbrev. Velger du å si opp abonnementet, slettes opplysningene om deg.

Delingstjeneste

Trondheim kommunes delingstjeneste kan brukes til å videresende tips eller dele artikler fra nettstedet (til Facebook og Twitter). Opplysninger om deling logges ikke, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet.

Opplysninger kommunen har samlet inn om deg

Du kan på anmodning få se alle opplysningene Trondheim kommune har registrert om deg. Dersom opplysningene ikke er korrekte eller relevante, kan du be om at de slettes.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakt med oss på e-post.

Spørsmål om webanalyse:

nettredaksjonen@trondheim.kommune.no

Spørsmål om elektroniske skjema og sikkerhet:

it-tjenesten.postmottak@trondheim.kommune.no

Generelle spørsmål om personvern og informasjonssikkerhet:

tk.postmottak@trondheim.kommune.no