Priser, avgifter og gebyr

Informasjon om pris, egenbetaling, satser på kommunale avgifter og gebyr for tjenester i Trondheim kommune, se under.

NB! Reklamasjonsfristen på våre fakturaer er 14 dager fra fakturadato.

Priser, avgifter og gebyr