Psykisk helse og rus

Søk om oppfølging hos helse- og velferdskontoret

Hvis du eller noen du kjenner ønsker hjelp med mer kompliserte eller omfattende utfordringer, ta kontakt med Helse- og velferdskontoret. De er ansvarlig for tildeling av tjenester. Oppfølging er i all hovedsak individuelt tilpasset, målstyrte samtaler både i hjemmet og enhetens lokaler.

Mestringstilbud

Mestringstilbud er enhetenes lavterskeltilbud. Lavterskel betyr at hvem som helst, når som helst kan ta kontakt for å melde sin interesse for våre tilbud. Disse innbefatter blant annet undervisningsgrupper, mestringsgrupper, hasjavvenningsprogram, samtaler med psykolog. Mestringstilbudene har kort ventetid og er gratis.  

Har du behov for akutt hjelp, ta kontakt med fastlege eller legevakt.

Mottak- og oppfølgingssenter (MO- Senter)

MO-senteret tilbyr personer med rusproblemer med/eller uten samtidig psykiske plager/lidelse rask systematisk kartlegging, oppfølging, samtaler, samt råd og veiledning inn mot behandlingsapparatet, uten at det foreligger et vedtak fra Helse- og velferdskontoret.

Brosjyre Brukerråd helse og velferd, psykisk helse og rus

helse Psykisk helse og rus