Samfunnsplaner

Kommuneplanen er den overordnede planen for Trondheim kommune

og består av en arealdel og en samfunnsdel.

Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020 er kommunens overordnede plan for samfunnsutvikling. Planen er tolvårig og setter mål for viktige samfunnsområder for bysamfunnet og kommunen fram mot 2020.

Byutviklingsstrategi - strategi for areal- og transportutvikling i Trondheim fram mot 2050
Det pågår nå et arbeid for å utforme en byutviklingsstrategi. Strategien skal angi retning for en klimavennlig byutvikling og ha et perspektiv fram mot 2050. Byutviklingsstrategien skal ferdigstilles i løpet av 2019, og vil danne grunnlag for ny kommuneplan når Klæbu og Trondheim er slått sammen.
Mer informasjon om dette arbeidet finner du på kommunens kunngjøringssider, eller her.

7planer Samfunnsplaner