SFO - skolefritidsordning

Informasjon om søknad, opptak, endring og vilkår for plass i Trondheim kommunes skolefritidsordning (SFO).

Bystyret har vedtatt nye vedtekter for SFO som trer i kraft fra 21. august 2017.

Faktura SFO april.
På grunn av problemer med produksjon av papirfaktura, vil disse bli sendt ut i uke 17. Ved spørsmål ta kontakt med Fagenhet for oppvekst og utdanning, tlf 97996100

NB!
Bystyret har vedtatt nye regler for moderasjon. Søskenmoderasjon for SFO gjelder ikke fra 1. august 2016.

 

 

bildet viser hender med håndmaling

1barnogskole SFO - skolefritidsordning