Statistikk og prognoser

Trondheim kommune tilrettelegger statistikk og prognoser til bruk i kommunens planlegging.
En del av denne statistikken etterspørres av personer og miljø utenfor kommunen. I menyen under finner du tabeller og figurer for de mest etterspurte temaene. De fleste tabellene oppdateres årlig eller hyppigere.
Det er også mulig å lage egne tabeller i Statistisk sentralbyrås statistikkbank.

Trondheim i tall:

  • Innbyggere: ca 180 000 (I tillegg kommer ca 14 000 studenter med bostedsadresse i hjemkommunen
  • Studenter: ca 36 000
  • Husstander: ca 83 000
  • Landareal: ca 342 km2

Statistisk sentralbyrå lager egne kommunefakta som oppdateres hvert 3. kvartal. 
Kommunefakta for Trondheim kommune har detaljerte tall og statistikk om befolkningen og kommunens økonomi.

 

7planer Statistikk og prognoser