Rådmannen er øverste administrative leder av kommunen. Rådmannens oppgaver er gitt i kommuneloven. Rådmannen skal påse at saker som skal behandles politisk, er ordentlig utredet, og at det som er vedtatt blir iverksatt.

Morten Wolden er rådmann i Trondheim kommune.
Les mer om rådmannen.

Strategisk ledelse i Trondheim kommune

Kommunaldirektører for virksomhetsområdene


Fordi bystyret har vedtatt å bruke formannskapsmodellen for politisk styring, er Trondheim den største kommunen i landet som fremdeles har en rådmann. En rekke avgjørelser er delegert til rådmannen. Kommunaldirektørene har ansvar på vegne av rådmannen innen sine virksomhetsområder.

Kommunalsjefene i Trondheim kommune er ledernivået mellom kommunaldirektør og enhetsleder på områdene Oppvekst og utdanning og Helse og velferd

Rådmannens fagstab

Organisasjonen