Styrer, råd og utvalg

 1. 1
 2. A
 3. B
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. K
 10. L
 11. M
 12. N
 13. O
 14. P
 15. R
 16. S
 17. T
 18. U
 19. V
 1. 1
  1. 17. mai komiteen
 2. A
  1. Administrasjonsutvalg
 3. B
  1. Bevillings/kontrollutvalget
  2. Boligstiftelsen for trygdeboliger
  3. Byggeskikkpris
 4. E
  1. Eldres hus/ Hornemannsgården
  2. Europakontor ledningsgruppe
 5. F
  1. Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim
  2. Fjellstyre
  3. Forliksråd
  4. Friluftsrådet
  5. Frivillighetspriskomite
  6. Fylkesmøtet i KS
 6. G
  1. Godtgjøringsutvalg
 7. H
  1. Halvor Jenssens og hustrues legat
  2. Hans Nissen og hustrus stiftelse
  3. Hederspriskomiteen
  4. Heimevernsnemnd
 8. I
  1. Internasjonalt utvalg
 9. K
  1. Kirkelig fellenemnd
  2. Kirkelig fellesråd
  3. Klagenemnd
  4. Kommunal energisparepris
  5. Kommunalt foreldreråd for barnehager
  6. Kommunalt foreldreråd for grunnskolen (KFG)
  7. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (KFU)
  8. Konfliktrådet
  9. Kong Carl Johans arbeidsstiftelse
  10. Kulturpriskomite
 10. L
  1. LabTjenester AS
  2. Laugsand sykehjem
  3. Legater i Trondheim kommune
  4. Legater, diverse
  5. Luftfartsforum Trondheim lufthavn Værnes
  6. Lønnsutvalg
 11. M
  1. Mangfoldspris - priskomite
  2. Mangfoldsrådet
  3. Meddommere
  4. Midtbyen Management AS
  5. Midt-Norge 110-sentral, Representantskapet
 12. N
  1. Nidaros Pilegrimsgård
  2. Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, styret
  3. Norsk Rettsmuseum
 13. O
  1. Olavshallen AS
  2. Overformyndere
  3. Overskattetakstutvalg
 14. P
  1. Partssammensatt utvalg: Klæbu og Trondheim kommuner
  2. Prima AS
 15. R
  1. Ringve Museum
 16. S
  1. Samarbeidsforum for samferdsel i Midt-Norge (NTP 2010-19)
  2. Singsaker Studenterhjem
  3. Skattetakstutvalget
  4. Skoleutvalg Byåsen videregående skole
  5. Skoleutvalg Charlottenlund videregående skole
  6. Skoleutvalg Heimdal videregående skole
  7. Skoleutvalg Skjetlein videregående skole
  8. Skoleutvalg Strinda videregående skole
  9. Skoleutvalg Thora Storms videregående skole
  10. Skoleutvalg Tiller videregående skole
  11. Skoleutvalg Trondheim Katedralskole
  12. St Jørgens Stiftelse
  13. Stavne Trondheim KF
  14. Stiftelsen Olavsfestdagene
  15. Stiftelsen Trondhjems Borgelige realskole
  16. Styringsgruppe for samarbeidsavtalen om endring, utvikling og omstilling (trepartssamarbeidet i Trondheim kommune)
  17. Svartlamoen boligstiftelse
 17. T
  1. TOFA
  2. Trebyen Trondheim
  3. Trondheim Fagskole
  4. Trondheim Havn IKS
  5. Trondheim Kino AS
  6. Trondheim kommunale kulturskole
  7. Trondheim kommunale pensjonskasse, styre
  8. Trondheim Kunstmuseum
  9. Trondheim Parkering KF
  10. Trondheim seniorråd
  11. Trondheim studentråd
  12. Trondheim Symfoniorkester
  13. Trondheimsregionen - regionrådet
  14. TRV Gruppen AS
  15. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, Representantskapet
  16. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, Styret
  17. Trøndelag Folkemuseum
  18. Trøndelag Teater
  19. Trøndelagsrådet
 18. U
  1. Ungdommens bystyre
 19. V
  1. Vistamar Rehabiliteringssenter SL
  2. Vitensenteret i Trondheim
  3. Vår Frues menighets aldersboliger