Vann og avløp

Vi sikrer at innbyggerne får rent og nok vann. Vi planlegger, drifter og vedlikeholder byens vann- og avløpsanlegg.

 Reduksjon av vanntrykket på deler av Tiller og Heimdal

9veiogvann Vann og avløp