Vann og avløp

Vi sikrer at innbyggerne får rent og nok vann. Vi planlegger, drifter og vedlikeholder byens vann- og avløpsanlegg.

 Avlesning av vannmåler 2017 

Bilde av vannmåler

9veiogvann Vann og avløp